De Service (Uit regelement)

2.6.1 

De service begint op het moment, dat de bal vrij op de open palm ligt van de
onbeweeglijk gehouden vrije hand van de serveerder.
2.6.2 
De serveerder moet vervolgens de bal nagenoeg loodrecht opgooien, zonder er
met zijn hand effect aan te geven, zodanig dat deze minstens 16 cm omhoog
komt nadat deze de palm van de vrije hand heeft verlaten en vervolgens daalt
zonder iets te raken voordat deze wordt geslagen.
2.6.3 
Als de bal dalend is moet de serveerder zodanig slaan, dat de bal eerst het
eigen speelvlak raakt, vervolgens over of om de netcombinatie heen gaat en
daarna rechtstreeks het speelvlak van de ontvanger raakt; bij dubbelspelen dient
de bal achtereenvolgens de rechter speelvlakken van de serveerder en de
ontvanger te raken.

2.6.4
Vanaf het begin van de service tot en met het moment dat de bal wordt geslagen, dient de bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn te bevinden en mag voor de ontvanger niet worden verborgen door enig deel van het lichaam of kleding van de serveerder of de dubbelpartner; zo spoedig mogelijk nadat de bal is opgegooid moet de vrije arm van de serveerder worden weggehaald uit de ruimte tussen het lichaam van de serveerder en het net.
(De serveerder of het serverend paar mag geen enkele actie ondernemen die de ontvanger belemmert in:
·   het ononderbroken kunnen zien van de bal vanaf het moment dat deze de vrije hand verlaat
·   het kunnen waarnemen van de zijde van het bat waarmee wordt geserveerd
·   het kunnen waarnemen van de richting waarin het bat wordt bewogen op het moment dat de bal wordt geslagen.)
"Waar?"
"De ruimte tussen het lichaam van de serveerder en het net" is de denkbeeldige verticale vierzijdige kolom, die gedefinieerd wordt door de verste gedeeltes van de net post en de 2 gedeelten van de serveerders romp (= lichaam behoudens hoofd, benen en armen) het uiterst linkse en rechtse gedeelten gerelateerd aan zijn eindlijn (zie het gele gedeelte van het bijgevoegd diagram).
"Wanneer ?"
De vrije arm (=de arm zoals bepaald als de vrije hand in 2.5.6) moet verwijderd worden uit de ruimte zoals hierboven beschreven is op het moment dat de bal de vrije hand verlaat and moet buiten deze ruimte blijven totdat de bal geslagen is.  
2.6.5 
Zodra de bal is opgegooid, moet de vrije arm van de serveerder worden
weggehaald uit de ruimte tussen de bal en het net.
De ruimte tussen de bal en het net is bepaald door de bal, het net en zijn
onbegrensde opwaartse verlenging.

2.6.6 
Het is de verantwoordelijkheid van de serveerder zodanig te serveren, dat de
scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter kan zien of de service volgens de
regels wordt uitgevoerd.
2.6.6.1 
Wanneer de scheidsrechter twijfelt aan de juistheid van de service, kan de
scheidsrechter, bij de eerste keer dat zich tijdens de wedstrijd een dergelijke
situatie voordoet, een let geven en de serveerder waarschuwen.
2.6.6.2 
Elke volgende twijfelachtige service van die speler of zijn dubbelpartner zal een
punt opleveren voor de ontvanger.
2.6.6.3 
Wanneer er een duidelijke fout bij de service wordt gemaakt, zal de serveerder
iet worden gewaarschuwd en krijgt de ontvanger een punt toegekend.
2.6.7 
Bij wijze van uitzondering mag de scheidsrechter van een strikte naleving van de
voorgeschreven manier van serveren afzien, als hij er van overtuigd is dat nakoming
van de regels door een lichamelijke handicap wordt verhinderd.